Porous Reality.
Porous Reality.
Oil on canvas.
20x24 inches.